پست های ارسال شده در مرداد سال 1382

حرف دلم !! تو را در ميان تنهاييت شناختم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> با تنهاييت خو گرفتم و تنهايی ... ادامه مطلب
/ 35 نظر / 3 بازدید
جاتون خالی شنبه پيش با پدر جون و مهرنوش رفتيم سينما فيلم Terminator 3. فيلم هيجان مخصوص به خودشو داشت ولی نميدونم ... ادامه مطلب
/ 37 نظر / 4 بازدید