فانوساز آتش همه دردی که هست فانوسی می افروزم،و آن را در تالار خاطره‌ يک شب جاويدانبه خاموشی می آويزم.آنگاه ... ادامه مطلب
/ 81 نظر / 2 بازدید
با ابر آشنايم با ابر آشنايم ديريستپرواز اين مسافر آزاد در پهنه های بادمراگاهی در لحظه های آگاهیاز بيقرار بودن ... ادامه مطلب
/ 64 نظر / 3 بازدید
لبريز از تهی ... "اوايل فقط بخاطر تنهاييت بودم .... اما خودتم ميدونی که ديگه تنها نيستی حداقل الان."دوباره آفتاب ... ادامه مطلب
/ 57 نظر / 7 بازدید
ديشب دلم گرفته بود رفتم کنار آسمونفرياد زدم يا تو بيا يا منو پيشت برسون
/ 54 نظر / 3 بازدید
اسفند 82
7 پست
بهمن 82
5 پست
دی 82
1 پست
آذر 82
2 پست
آبان 82
7 پست
مهر 82
7 پست
شهریور 82
8 پست
مرداد 82
7 پست
تیر 82
5 پست
خرداد 82
3 پست
اسفند 81
3 پست
بهمن 81
5 پست
دی 81
5 پست
آذر 81
10 پست
آبان 81
12 پست
مهر 81
25 پست
شهریور 81
24 پست
مرداد 81
17 پست
وبلاگ
164 پست
پرشین_بلاگ
164 پست