# وبلاگ
ببينم تو هنوز رنگ آبی رو دوست داری؟! اگه آره ... پس برایت دسته گلی از نيلوفرهای آبی خواهم آورد تا هميشه آبی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید
کاش "تو" ذره ای از انصاف و دوستی را در مقابل آيينه ی وجودت ميگذاشتی تا حداقل به عصبانيت و کارهای جديد خود برسی و به آنها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید